Om föreningen

Kulturskolans Stråkförening i Helsingborg, KSIHBG, bildades 2013. Initiativtagare till föreningen var ett par föräldrar till barnen som spelar stråkinstrument samt några stråkpedagoger på Dunkers Kulturskola i Helsingborg.

Föreningen vill ge barnen som spelar stråkinstrument på Dunkers kulturskola möjlighet till aktiviteter utanför kulturskolans ordinarie verksamhet. Vi vill gärna ha diskussion med våra medlemmar och föräldrar kring verksamheten och våra aktiviteter. Maila oss gärna på ksihbg@gmail.com om ni har idéer eller synpunkter. Styrelsen träffas när ordförande finner lämpligt, minst tre ggr per verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 oktober – 30 september. Föreningens årsmöte genomförs i oktober.

Vid årsmötet den 14 oktober 2019 valdes följande personer in i styrelsen:

Branislav Nicic, kassör, omval

Juanita Tellez, ledamot, omval

Melinda Berntsson, ledamot, omval

Frida Mannerfelt, ledamot, nyval

Vakant, ledamot

Vakant, Suppleant,