Bli medlem

Vad vill föreningen?
Skapa ett mervärde kring ditt stråkinstrumentspelande på Dunkurs kulturskola.
Arrangera aktiviteter som gör det ännu mer kul att spela och att lära känna dina stråkkompisar.
Vara ett praktiskt stöd till den pedagogiska verksamheten.

Varför ska jag bli medlem?
Du kan vara med på olika arrangemang som föreningen anordnar, till exempel läger, gå på konsert och workshops.
Vår förening är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, där du per automatik blir medlem och som bland annat arrangerar kurser och läger.
Du får lite extra service i samband med aktiviteter och konserter, exempelvis skjuts, fika med mera.

Hur blir jag medlem?
Betala in medlemsavgiften  på föreningens PlusGiro 67 23 98-5 (Kulturskolans stråkförening i Helsingborg)

Medlemsavgiften är 200 SEK/år för första barnet i en familj. Om fler barn i samma familj vill vara medlem så blir medlemsavgiften 300 SEK/år/familj. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 oktober – 30 september.

Ange stråkelevens namn, adress samt en e-postadress.

Skicka även en e-post till ksihbg@gmail.com

Vi skickar bekräftelse och ber om kompletterande uppgifter.

Vid frågor ta kontakt med oss via ksihbg@gmail.com